Solcelleanlæg

SOLCELLEANLÆG - FREMTIDENS ENERGIKILDE

Når du køber et solcelleanlæg, kan du få statstilskud. Tilskuddet er i 2015 og 10 år frem på 1,30 kr per kwh for overskudsproduktionen. Derudover får du den fulde pris for den den energi du bruger indenfor samme time som den bliver produceret af solcelleanlægget, for denne andel slipper du for afgifter og moms (altså ca. 2,2 kr pr. kWh)

REGLERNE ER SOM FØLGER FOR 2015:

Den gamle 6KW grænse eksisterer ikke mere. Du kan lave anlæg der passer til dit behov. Du er i 10 år garanteret 1,30 kr. pr. kWh for din overskudsproduktion. Det betyder, at du i princippet må lave al den strøm du ønsker, også med det formål at sælge det. Efter de 10 år afregnes overskudsstrømmen til markedspris (forventeligt ca. 45-60 øre pr. kWh, samt en årlig stigning på 5-6%).

For dit egetforbrug sparer du ca. 2,20 kr. pr, kWh i 2013. Egetforbruget ligger typisk på ca 40% af elproduktionen fra anlægget - denne del hjælper vi gerne med at dimensionere korrekt. Med et solcelleanlæg er elprisen for egetforbruget låst fast i hele anlæggets levetid. Elprisen stiger forventeligt 5-6% per år og vil efter 30 år sikkert ligge på 8-9 kr pr. kWh. Dette gør forsat solcelleanlæg interessante også som en privatinvestering.

Fælles anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fælles forbrug (Boligforeninger), får en midlertidig forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i de første 10 år. Det er op til energiministeren at definere, hvad et "fællesanlæg" er, og det er endnu ikke sket.

Virksomheder kan afskrive anlægget over skatten, 25% saldoafskrivning. Indtil 31/12-2013 kan man afskrive 115% af investeringen.