vindmlle

Hustandsvindmøller

Der har i lang tid været fokus på solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Antallet af producenter stiger samtidig med, at efterspørgslen på vindmøller til private stiger. De seneste mange år har vi set, hvordan vindmølleparker vokser og vindmøller vokser. Denne udvikling betyder, at vindmøller i dag er ved at blive en naturlig del af vores menneskeskabte landskaber sammen med veje, biler, bygninger samt andre menneskelige installationer. De små husstandsvindmøller kommer til at vinde frem, idet de næsten uanset vejret kan fremstille bæredygtig elektricitet. Selvom en husstandsvindmølle er en dyrere at installere sammenlignet med solceller, kan det på lang sigt være en bedre investering. Husstandsvindmøller kræver ikke et nær så stort batterilager som et solcelleanlæg, og de kan producere en meget større mængde energi.

Krav for at opføre en husstandsvindmølle

Inden du kan opføre din egen husstandsvindmølle skal du have tilladelse af din kommune. Hvis du bor i en landzone skal ansøge om en landzonetilladelse, og hvis du bor i byen skal du have en byggetilladelse. Møllen skal placeres med tilknytning til en privat husstand, og den må højst være 20-25 meter fra dit hus. Derudover er der også en række afstandskrav, de er som følger:

  • Mindst 100 meter til nærmeste nabo

  • Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove

  • Mindst 100 meter til fortidsminder og strande

  • Mindst 150 meter til søer og åer

Hvad er en husstandsvindmølle?

Definitionen på en husstandsvindmøller er en enkeltstående vindmølle med en effekt på mellem 0 og 25 kW som er tilknyttet en fritliggende ejendom. En husstandsvindmølle med en effekt på 25 kW har en maks højde og rotorareal på henholdsvis 25 meter og 200 m2.  Husstandsvindmøllens primære funktion er at generere energi til ejendommens forbrug: enten til strøm eller varmt brugsvand.

Husstandsvindmøller skal tilknyttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, og kan også blive tilknyttet elnettet således at du kan sælge overskydende el. De findes i mange forskellige varianter, størrelser og typer. Nedenfor er de forskellige størrelser beskrevet.

Husstandsvindmøller, der kan tilsluttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, findes i mange forskellige varianter. Der findes et hav af forskellige størrelser og typer. Nedenfor er de forskellige størrelse beskrevet.

  Mikromøller   En vindmølle med et vingeareal(rotorareal) på op til 1 m2.
  Minimøller   En vindmølle med et vingeareal(rotorareal) på mellem omkring 1 og 5 m2.
  Små vindmøller                         Enkeltstående vindmøller med en rotordiameter på maks 13 meter og en totalhøjde på 25 meter.

Kilde:http://www.dkvind.dk/fakta/P10.pdf