Derfor skal du købe en husstandsvindmølle

Er en husstandsvindmølle overhovedet noget for dig? De danskere der bedst vil kunne udnytte en husstandsvindmølle, er dem der bor i lande- eller sommerhuszonen og som har et stort elforbrug. Det kan i visse tilfælde også betale sig i byzonen, hvis forholdene er til det, og hvis du kan få tilladelse.

Først og fremmest er det vigtigt, at du undersøger om du kan give husstandsvindmøllen en optimal, vindmæssig placering. Er alle forholdene på plads kan du regne med at husstandsvindmøllen kan dække 55-65 procent af dit elforbrug. En husstandsvindmølle kan også være en god løsning, hvis du har et jordvarmeanlæg eller en anden type varmepumpe. Husstandsvindmøllen giver den mængde strøm, det kræver at drive jordvarmeanlægget eller varmepumpen.

Der er 2 typiske muligheder for anvendelse af husstandsvindmøller:

  1. Landzonen: El til eksempelvis vandpumpe eller indhegning til dyrehold.
  2. Sommerhuszonen: Et sommerhus eller en kolonihave der ligger afsides eller uden for det kollektive el-nets tilslutning.

Overvejelser ved køb af din husstandsvindmølle

Først og fremmest skal du vurdere, om det kan betale sig for dig rent økonomisk at investere i en husstandsvindmølle. Er dine forhold gode nok til at installere og udnytte vindenergi, så er det en investering, der sagtens kan betale sig. En husstandsvindmølle tjener sig selv hjem igen ret hurtigt.

Det er vigtigt at du holder et godt naboskab. Du bør derfor gå i dialog med din nabo samt tage hensyn. Hvis du informerer alle parter tidligt i forløbet, kan du fjerne usikkerhed og mindske risikoen for fremtidige konflikter. Heldigvis går 91 procent af alle danskere ind for vindenergi, så det burde ikke være et problem, at overbevise naboen så længe du opfylder, de anbefalede krav.

Økonomi: Det koster en husstandsvindmølle og sådan tjener du penge

En husstandsvindmølle kan findes i mange forskellige prislag. Prisen afhænger af type, størrelse og kvalitet. Du kan forvente, at prisen begynder omkring 30.000 kr. for minimøller og går op til omkring 800.000 kr. for de største møller inkluderet i prisen er fundament og opsætning. Det er vigtigt. at du undersøger markedet grundigt, inden du beslutter dig.

Når du har købt en husstandsvindmølle, har du mulighed for at tilkoble dig nettomålerordningen. Nettomålerordningen er bedst kendt i forbindelse med solceller, men det er i princippet det samme. Siden 2010 har det været muligt for de danskere, der har investeret i grønne energikilder at tilkoble sig nettomålerordningen. Ifølge skatteministeriets notat vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi fra 2008, får du således lov til at lade din el-måler løbe baglæns.

Det fungerer sådan, at al den strøm, du forbruger, mens husstandsvindmøllen eller solcellen producerer, går direkte til dit eget forbrug. Al den strøm du overproducerer løber således baglæns ud på det kollektive el-net og bliver dermed opsparet til senere brug. Når din husstandsvindmølle således ikke producerer nok, kan du trække den nødvendige energi fra det kollektive el-net. Forskellen mellem ekstra indkøbt strøm samt din overproduktion opgøres pr. time. Gør du dette rigtigt, burde denne process gå i nul i løbet af et år.