Sådan virker en varmepumpe

SÅDAN VIRKER EN VARMEPUMPE

En moderne varmepumpe er en økonomisk og miljøvenlig opvarmningsteknik, som udnytter den varme, som altid findes i jorden og i luften. Varmepumpen opsamler denne varme og komprimerer den.
Dvs. at man enten skal hente energien fra luften eller fra jorden.

Processen ligner den, der benyttes i dit køleskab – blot med modsat fortegn. I køleskabet trækker en kompressor varmen ud af skabet og overfører den til den omliggende luft. Efter samme princip trækker varmepumpen varme ud fra jorden eller luften udenfor og afgiver den til varmeanlægget i dit hus.

En varmepumpe består af en varmeveksler, der optager varme fra jorden eller den atmosfæriske luft, en kompressor, der hæver temperaturen, og endnu en varmeveksler, der afgiver varmen til varmeanlægget i din bolig. I princippet lige så enkelt – og lige så driftssikkert – som det sker i dit køleskab:

 

 • Varmen fra jorden (jordvarme) eller den atmosfæriske udeluft (luftvarme) optages af en frostsikker, giftfri, biologisk nedbrydelig væske, der cirkulerer i et lukket rørsystem. Rørsystemet er forbundet med varmepumpen.

 • Når væsken i det store rørsystem når frem til varmepumpen, overføres varmen fra væsken til en kølevæske via en varmeveksler (fordamper). Kølevæsken, som cirkulerer i et separat, lukket rørsystem i varmepumpen, har et lavt kogepunkt og fordamper, når den optager varmen fra det store rørsystem. Derefter passerer kølevæsken igennem en kompressor, som hæver trykket, hvorved temperaturen øges til et niveau på ca. 80-90°C.

 • Varmen afgives herefter til husets varmesystem gennem endnu en varmeveksler (kondensator). Det sker ved en temperatur på ca. 50-55°C. Kølevæsken ledes derefter gennem en særlig ventil, hvor temperaturen sænkes til omkring nulpunktet. Kølevæsken kan nu atter optage varme fra jordslangen eller den atmosfæriske udeluft. Vigtigt!

 

ORD OG BETYDNINGER

Her får du en kort oversigt over betydningen af nogle af de tekniske betegnelser, der knytter sig til varmepumper.

------ Her skal sættes en "læs mere" funktion ind ------

Bi-måler
En ekstra elmåler, der monteres, så den kun måler en del af elforbruget – f.eks. forbrug til en varmepumpe, airconditionanlæg, affugter osv.

Brine
Er den væskeblanding, der cirkulerer i udlagte jordvarmeslanger. Væsken består som regel af 70% vand og 30% frostsikringsvæske. I Danmark benyttes oftest IPA-sprit eller propylenglykol til frostsikring.

COP og ydelse
Dette er to vigtige begreber, som dækker over, hvor meget varme varmepumpen kan levere i en given driftssituation (ydelse), samt hvor effektivt den gør det (COP). COP (Coefficient Of Performance) kaldes varmefaktor på dansk. COP findes ved at dividere afgivet effekt med tilført effekt. Med andre ord hvor mange gange mere varme, der afgives i forhold til den elektricitet, som tilføres. Jo højere, desto bedre.

Man skal være opmærksom på, at ydelse og COP varierer meget med stigende/faldende temperaturniveau. Så når forskellige varmepumper sammenlignes, er det vigtigt, at ydelse og COP er opgivet ved samme driftstilstand. I Danmark er der indført krav til den såkaldte normeffektivitet. Ligesom COP er normeffektiviteten et udtryk for, hvor effektiv varmepumpen er. Normeffektfaktoren er beregnet ud fra producenternes egne tal, og listen over varmepumper, som opfylder kravene, kan ses på Go' Energi's hjemmeside.

Forsikring
Den første sikringsgruppe i en eltavle. Denne sikringsgruppe afgør, hvor meget der kan tilkobles i installationen.

Fremløbstemperatur
Den temperatur, vandet har, når det sendes fra varmekilden (gasfyr, oliefyr, varmepumpe osv.) og ind i varmeanlægget. Kan være en fast temperatur eller styret ved hjælp af en udeføler. En udeføler sikrer, at når udetemperaturen falder, stiger fremløbstemperaturen – og når udetemperaturen stiger, falder fremløbstemperaturen. Denne regulering sikrer, at der ikke produceres mere varme, end der er behov for. Derved spares der på energiforbruget.

Lavtemperaturanlæg
Betegnelse for et varmeanlæg, der ved en udetemperatur på –12°C og en fremløbstemperatur på maks. 55°C, er i stand til at opvarme boligen til 20°C.

Solceller
Paneler, der monteres på taget. Solceller producerer el ved hjælp af solens stråler. Skal kobles til husets elinstallation. Når solcellerne producerer el, kan de normalt dække elforbruget i boligen. Hvis der er overproduktion af el, sendes denne ud i elnettet. De kWh, der er sendt ud på elnettet, kan efterfølgende hentes gratis tilbage i perioder, hvor solcellerne ikke producerer el (dog kun op til 6.000 kWh).

Solfanger
Paneler, der monteres på taget for at optage energi fra solens stråler. Inde i solfangerne løber rør, hvori der cirkulerer en speciel væske, og en absorberflade til at fange solens stråler. Den varme, der afgives fra solen, optages i væsken og bruges til at producere varmt brugsvand, og i nogle systemer også varme til varmeanlægget.

Varmetab
Er det tab af varme (energi), som kan opstå flere steder i boligen – f. eks. ved utilstrækkelig isolering af varmerør, gulve, vægge og lofter. Der er også varmetab omkring og gennem døre og vinduer. Alle disse tab regnes sammen og giver boligens samlede varmetab. Dette bruges så til at beregne den nødvendige størrelse/effekt på en ny varmekilde.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

BETJENING

 • Hvis temperaturen i varmeanlægget er for lav eller høj ved lave udetemperaturer, skal varmekurvens hældning ændres. Er temperaturen for lav, øges hældningen – er den for høj, sænkes hældningen.
 • Er temperaturen i varmeanlægget generelt ikke i orden, uanset udetemperatur, er det forskydningen af varmekurve, der skal ændres. Forskydningen øges ved for lav temperatur og sænkes ved for høj temperatur i varmeanlæg.
 • Varmepumpens styring vil normalt automatisk omstille mellem sommer- og vinterdrift. Vinterdrift, både varme og varmt vand, kan ske, når udetemperaturen er under 20°C og har været det i 2-4 timer. Omstilling til sommerdrift, kun varmt vand, sker, når udetemperaturen er over 20°C og har været det i 2-4 timer. De nævnte tider og temperaturer er standardindstillinger, men disse kan ændres i styringen.
 • Er en større del af varmeanlægget udført som gulvvarme, bør man ikke benytte natsænkning og automatisk omstilling til sommerdrift. I stedet for automatisk omstilling til sommerdrift indstilles en min. fremløbstemperatur, som holdes uanset udetemperatur, normalt 28-35°C.

VEDLIGEHOLD

 • Varmepumpen skal efterses hvert år af en uddannet servicetekniker. Derfor kan du med fordel tegne en service- og tryghedsaftale, når du køber en CTC eller IDM varmepumpe. Læs mere om 15 års Total Tryghed.
 • Hold øje med forbrug på varmepumpen (aflæses på elmåler til hus eller evt. monteret bi-måler) og skriv det ind i det medleverede skema. Du kan downloade og printe en aflæsningsbog her.
 • Vær opmærksom på ændret lyd fra varmepumpen, om den larmer mere eller en helt ny lyd.
 • Kontroller jævnligt vandtryk på varmeanlæg, 1-2 bar og efterfyld, hvis tryk er for lavt.
 • Kontroller jævnligt tryk på jordvarmekreds, 1-2 bar (kun ved jordvarmepumper). Kontakt VVS-installatør eller servicefirma ved for lavt tryk, må ikke blot efterfyldes med vand, da frostsikringstemperatur skal overholdes.

  ------ Her skal sættes en "læs mere" funktion ind ------

ER UHELDET UDE

Hvis der ikke er varmt vand og radiatorerne/gulvvarmen er kold(e), kan følgende afprøves:

 • Er der lys i display på varmepumpen? Hvis ikke, kontroller elsikringer, HFI-relæ, og at afbryder til varmepumpe er aktiveret.
 • Er der vand på varmeanlæg, 1-2 bar, hvis ikke efterfyldes anlæg.
 • Ved fejlmelding/fejludkobling på varmepumpen forsøges genstart ved at trykke på genindkoblingsknap/resetknap. Starter varmepumpen ikke efter dette, noteres fejlmelding/fejlkode og servicefirma kontaktes, hvor denne kode/melding oplyses.
 • Hvis varmepumpen står stille uden der er fejlmelding/fejludkobling, afbrydes spænding til varmepumpen i 15 sek. og aktiveres igen. Starter varmepumpen ikke efter dette, kontaktes servicefirma.

Hvis varmepumpen stadig ikke fungerer, har du følgende muligheder:

 • Fejlmeld installationen via selvbetjening.
 • Ring til vores kundecenter på telefon 30 52 52 15
 • Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


VARMETIPS

 • Kontroller at elforbruget i varmepumpen svarer til det forventede forbrug. Aflæs forbruget hver uge og skriv det ind i det medleverede skema. Du kan downloade og printe en aflæsningsbog her.
 • For at sikre en optimal drift, skal varmepumpens styring indstilles efter husets behov. Styringen er normalt indstillet sådan, at det kan opvarme boligen ved en udetemperatur på ned til -12°C.
 • Hvis du efterisolerer dit hus, er det en god idé at få indstillingerne tilpasset.
 • Hvis du ønsker at bygge til, skal du kontakte en VVS-installatør eller dit servicefirma for at få konstateret, om varmepumpen kan opvarme de ekstra kvadratmetre. En udskiftning af varmepumpen kan blive nødvendig, hvis husets areal øge.