Sådan virker et solcelle anlæg

HVAD ER SOLCELLER?

Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men hvor solvarmeanlæg producerer varmt vand, producerer solceller elektricitet. Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer elektricitet af solens lys. De solceller, der findes i dag, kan omsætte op til ca. 20 procent af lysets energi til elektricitet.

Solceller er typisk monteret i moduler, som indeholder 36-72 solceller. Et solcellemodul består af tynde siliciumplader, der er loddet sammen. Når sollyset opfanges af solcellemodulerne, produceres jævnstrøm, hvis styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og sollysets intensitet. Solcellemoduler findes i et stort udvalg af størrelser, udseender og kvaliteter. Solcellemodulet kan bruges som byggeelement på tag eller facade eller som solafskærmning. 

For at solcellerne kan sluttes til elnettet, skal jævnstrømmen omformes i en speciel netinverter eller vekselretter, der omdanner jævnstrømmen til 230 volt.

Et solcelleanlæg er sammensat af række solcellemoduler, som er koblet sammen. Der er i princippet ingen begrænsninger for anlæggets størrelse. Det er den ønskede effekt og fysiske muligheder, der er afgørende for anlæggets størrelse. I Danmark kan et nettilsluttet solcelleanlæg med en optimal placering levere 900-5.000 kWh, afhængig af størrelse. På vores breddegrader er den optimale placering mod syd med en hældning på 30-45 grader.

INVERTER

Inverteren er den komponent, der omdanner solcellernes jævnspænding til elnettets vekselsspænding. Vores inverterer er selvfølgelig godkendt af Energinet.dk  til installation i Danmark og er valgt ud fra høj kvalitet og høj ydelse/effektivitet.

Da inverteren er den eneste komponent, som kan betragtes som en ”sliddel”, vælger vi kun inverterer med høj kvalitet fra europæiske producenter. En inverter er fra producenterne designet til at holde 15-20 år. Inverteren leveres som standard med 5 års garanti dog kan evt. tillægsforsikringer tilkøbes for længere garantiperiode.

Vi benytter hovedsageligt inverterer fra SMA, Pico Kostal samt Danfoss i Sønderborg (DK).

 

SOLCELLEANLÆGGETS STØRRELSE OG PLACERING

Der skal vurderes ud fra 2 ting - hvor stort et areal er det teknisk muligt at placere et anlæg på og hvor stort er jeres samlede elforbrug. Statestikken siger at en gennemsnitlig dansk familie på 4 personer - ca. bruger 4.800 kWh i løbet af et år. 

Et solcelleanlægs effekt måles i kWp - som betyder kilowatt peak. Peak er det engelske ord for "spidsydelse" - dvs. den makskimale ydelse anlægget kan opnå under ideelle forhold.
For et optimalt placeret solcelleanlæg – vendt mod syd med en 40 graders hældning og uden skygge – producerer typisk 900 kWh om året pr. kWp. Det betyder, at et anlæg på 6 kWp leverer 5.400 kWh om året, altså noget mere end elforbruget i en typisk dansk husholdning 

Kontakt Søndersø Energi for at få råd og vejledning omkring placering og størrelse.