Fordele ved solcelle anlæg

HVILKE FORDELE ER DER VED SOLCELLER?

 • Der er mange fordele ved solceller:
 • Solceller er støjfri, forurener ikke og har ingen bevægelige dele.
 • 10 kvadratmeter solceller sparer ca. 1/2 ton CO2 om året.
 • Solceller producerer strøm i dagtimerne, hvor behovet er størst.
 • Solceller har en lang levetid. Typisk er der en garanti på 25 år, og da teknologien er uden bevægelige dele, er den robust og driftssikker med at lave vedligeholdelsesomkostninger.
 • Solceller kan integreres i bygningens arkitektur - enten som bygningselement i tag og facader, eller sat i vinduer eller som solafskærmning.
 • Solceller kan erstatte en del af facade- eller tagbelægningen og dermed spare udgifter til disse bygningsdele.
 • Solceller er god forretning. På grund af gode skatte- og tilskudsregler kan langt de fleste tjene penge på solcelleanlæg.

ULEMPER VED SOLCELLER?

KAN DER VÆRE ULEMPER VED SOLCELLER?

 • Solceller er følsomme over for skygger, da ydelsen nedsættes væsentligt. Derfor er det vigtigt, at der ikke er træer, antenner, skorstene, kviste m.m., der kan kaste skygge over solcellerne i løbet af dagen. Træer vokser jo, så tænk også lidt frem, før du planter et lille træ i din have.

 • Anskaffelsesprisen for solceller er forholdsvis høj, men er dog relativt hurtigt tjent ind.

 • Arkitektonisk er den største udfordring at få solcellerne tilpasset huset, så de ikke fremstår som fremmedelementer, der forringer bygningens arkitektoniske kvalitet. Søndersø Energi kan ligeledes være behjælpelig med rådgivning og vejledning omkrind dette!

 • Det kan være svært at montere solceller på ældre villaer, da de ofte har mange detaljer og fremspring, som kan give uønsket skygge. Ofte er der også kun mindre samlede tagarealer, hvorpå solcellerne kan placeres. I stedet kan solcellerne monteres på carporte, drivhuse og andre små bygninger eller som fritstående anlæg