Fordele ved jordvarmealæng

Fordele ved jordvarme

Jorden fungerer som et kæmpestort batteri, der akkumulerer sommerens varme. Uanset årstiden vil der derfor altid være en vis varmeenergi i jorden (jordvarme). Man skal blot ned i frostfri dybde, cirka en meter under jordoverfladen.
Når jordvarme / et jordvarmeanlæg skal etableres, nedgraves et rørsystem i frostfri dybde, og jordvarme kan nu overføres til rørsystemet. Længden på rørsystemet afhænger af det forventede varmebehov og dermed af jordvarmeanlæggets størrelse.
Når væsken cirkulerer i rørsystemet, overføres jordvarme fra jorden til husets varmeanlæg via varmepumpen. Radiatorsystemet eller gulvvarmeanlægget virker, som de plejer – men varmeregnskabet ser helt anderledes positivt ud med jordvarme end med et traditionelt opvarmningssystem.

 

  • Det er billig energi, der kan betyde cirka en halvering af energiregningen, og måske er det en investering, der kun bliver bedre og bedre, i takt med at energipriserne stiger.

  • Der er ingen vedligeholdelse. Et jordvarmeanlæg er et lukket system, så der skal ikke fyldes noget på anlægget. Anlægget passer stort set sig selv, bortset fra et filter i pumpen, der skal rengøres en gang årligt.

  • Anlægget er nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri - men også etablering på ældre huse er i dag ingen problem.

 

Varme og strøm fra solen med jordvarme

Det ideelle jordvarmeanlæg er kombineret med solvarmepaneler, der udnytter energien fra solens stråler direkte. Solvarmeanlægget kan f.eks. sørge for produktionen af det varme brugsvand til boligen. I solrige perioder kan eventuel overskudsvarme fra solvarmepanelerne ledes ned i jordvarmeanlægget. På den måde udnyttes solvarmen fuldt ud, og effekten fra jordvarmepumpen øges. Anlægget kan også med fordel suppleres med solceller. Solceller kan bidrage til produktionen af den strøm, som jordvarmeanlægget forbruger. På den måde opnår man en energineutral løsning med betydelige besparelser på varmeregnskabet fra dag ét.